From Genesis to Apocalypse

P h o t o g r a p h y   a n d   F o n t   E x h i b i t i o n

 

 

Home

BABEL2014

Photography

Graphic Design

Illustration

Exhibitions

Press

Biography

Video

Contact

 
 

Press Release

"מבראשית עד אפוקליפסה"

תערוכת צילום ופונט

של האמנית

יוליאנה גורקורוב

סקירתו של פייר ג'ון גנו

 

מבראשית עד אפוקליפסה", לכותרת זו משמעות מיוחדת בשנת 2012, מספר חודשים לפני סוף העולם שכביכול הוכרז לפני זמן רב ע"י עם המאיה. תערוכה תחת כותרת זו, של האמנית הצעירה יוליאנה גורקורוב, הוצגה בגלריית אגודת העיתונאים (בית סוקולוב) בתל אביב בתאריכים 10 עד 19 באוגוסט. אוצר התערוכה הינו אמן הצילום הידוע לאוניד פדרול וההפקה היא סוכנות Kwitkowski Art  .

 

בכל תרבות בעולם המושגים "בראשית" ו"אפוקליפסה" נועדו לנסות ולהסביר את המהות האנושית. הסברים אלו מעמידים קוסמוגוניה אל מול אסכטולוגיה, רוע אל מול טוב, אור אל מול צל, ידע אל מול כאוס, חיים אל מול מוות. נושא זה נבחר ע"י יוליאנה גורקורוב לתערוכה האישית הראשונה שלה, בראשית דרכה האמנותית, בה מוצגות עבודותיה מהשנה החולפת באוניברסיטה. יוליאנה עוסקת באמנות מאז ילדותה, כבר בגיל 12 ציירה בשידור חי את המועמדים לראשות הממשלה אהוד ברק ואריאל שרון בערוץ הילדים. לאחר שסיימה בהצטיינות את תיכון עירוני א' לאמנויות בתל אביב, השתתפה במספר תערוכות בתל אביב יפו, פריס ודיסילדורף. כעת היא לומדת באוניברסיטת פולקוונג לאמנויות בעיר אסן שבגרמניה. היא מהווה מנהלת אמנותית בפסטיבל הצילום "ישראל בעין חדשה".

 

התערוכה מורכבת מארבעה חלקים עיקריים. סדרה של 8 פוטוגרמות מייצגת את בריאת העולם. בכל פוטוגרמה באים לידי ביטוי חומרים אוטנטיים, ציטוטים ודימויים לפי סדר הבריאה בבראשית פרק א. הצופה השנון ישים לב לדמיון שבין היווצרות אור מתוהו ובוהו לבין טכניקת הפוטוגרמה, בה נוצרת מציאות חדשה ע"י שימוש באור וצל. הפוטוגרמה המציגה תפוח, אשר מהווה כותרת לסדרה זו, מעוררת אסוציאציות עם עץ הדעת, המתואר בהמשך ספר בראשית, אשר פירותיו קבעו את גורל האנושות.

 

יוליאנה ייצרה פונט נהדר חדש אשר נועד להקל על לימוד האותיות העבריות, אותו היא מכנה אפוקליפסה והוא גם מוצג נוסף בתערוכה. כל צורה בפונט זה מייצגת את אותו העיצור בעברית ובאנגלית. ניתן לומר כי הפונט מעניק לצופה מבט אחורה, לתקופה שלפני נפילת מגדל בבל, כשכל בני האדם דיברו שפה משותפת. בתקופה ההיא הכל נראה אפשרי, אפילו להגיע אל אלוהים. יתכן כי יוליאנה רוצה לבטא את תקוותה לשלום והבנה בין האומות.

 

בתערוכה ניתן לראות עבודות בטכניקה מיוחדת שמפתחת האמנית: ציור על תמונות וקיפול ליצירת אפקט תלת מימדי. עבודות בטכניקה זו כבר צויינו ע"י מבקרי אמנות.

 

הקולאג' האחרון, גם הוא תחת הכותרת אפוקליפסה, כולל תמונות ניסיוניות של אש לצד תמונות רנטגן. הקולאג' מייצג בצורה מעוררת אימה אווירת סוף של זמן ומרחב.

לסתות לצד אש מקבלות משמעות מודרנית של מוות במהלך שואה גרעינית.

 

הפרשנויות השונות הללו של התערוכה מובילות אל פרשנות נוספת: האם האפוקליפסה היא הדרך אל ההרס המוחלט או שאולי דווקא להתחלה חדשה? על הצופה להחליט בעצמו.

ואם הוא איננו יכול להחליט, הוא יכול לשאול את דעתה של האמנית בשיח גלריה שיתקיים

ב19 לאוגוסט בשעה 18:00.

 

"From Genesis to Apocalypse"

Photography and Font Exhibition

Yuliana Gorkorov

 

"From Genesis to Apocalypse", this title has a curious echo in 2012, a few months before the long-announced Mayan end of the world. The exhibition by Yuliana Gorkorov is curated by the well-known photographer Leonid Padrul and presented at the Association of Journalists in Tel Aviv from the 10th-19th August (opening on the 10th August at 11:30).

 

In every culture around the world, both these myths, Genesis and Apocalypse, have been created to attempt to explain the human essence. Most of the human representation is set against other cosmogony and eschatology, good and evil, light and shadow, knowledge and chaos, life and death. These themes have been chosen by Yuliana Gorkorov for her first personal exhibition, which presents the work of the past year, produced during her studies. Hence the "Genesis" could be the very beginning of a developing body of work for the young artist. Since her childhood Yuliana Gorkorov has been surrounded by and involved with art. After having graduated with distinction from the Irony Aleph High School in Tel Aviv, she participated in several exhibitions in Tel Aviv-Jaffa, Paris and Düsseldorf. She is currently studying in the Folkwang University of Art in Essen, Germany and working as art director at the photography festival "A new Eye on Israel". 

 

 The exhibition itself consists of four main pieces of art. A large photogram series represents Genesis in eight pictures, using material and effects connected to the sequence of the Bible's first book. Of course a clever visitor can understand the connection between the happening of the light from the Tohu vaVohu and the photographic technique made of lights and shadows. In the following sequence, the artist used effects and authentic material connected to each step of Creation. Excerpts from the holy text complete the work. What does the apple introducing the series refer to? For sure it is connected to the tree of knowledge whose fruit sealed the fate of mankind in the continuation of the Book of Genesis.

 

The second section of the exhibition is the marvelous Apokalypse font, which was created to simplify the learning of Hebrew writing. The different letters have been conceived to be read easily and to represent the same sound in both languages, English and Hebrew. In this way, it takes the visitors backwards, to before the fall of the Tower of Babel, when the whole of mankind spoke a common language. At that time, everything seemed possible for humanity, even reaching God. Maybe Yuliana Gorkorov wants to express her hope for peace and mutual understanding between nations.

 

The exhibition also shows some examples of the original technique developed by the artist: some photographs are painted then processed to produce a 3D effect, which has already been noted by art critics.

 

The last collage of experimental fire photographs and radiographs is also entitled Apocalypse. It represents, in a frightening way, the atmosphere of the end of both time and space. Jaws are juxtaposed with fire-like motives to illustrate the modern representation of death by nuclear heat.

 

Finally, these different interpretations lead to another one: is the Apocalypse the way towards nothing or the path to a new birth? It is the visitor's task to decide. If he can't, he is invited to ask Yuliana Gorkorov during a meeting organized at 18.00 on the 19th August.

 

Journalist: Pierre-Jean Guéno

 

 

«От Сотворения мира к Апокалипсису»

Выставка    фотограмм,  фотографий и шрифтов Юлианы Горкоровой

 

Название выставки обретает особый смысл в 2012 году, за несколько месяцев до конца света, много веков назад объявленного индейцами майя. Во всех мировых культурах понятия «Генезис» (сотворение, бытие) и «Апокалипсис» являются попыткой постичь человеческую сущность, противопоставляя космогонию эсхатологии, добру – зло, свету – тень, знанию – хаос, жизни – смерть. Именно эту тему выбрала художник-дизайнер Юлиана Горкорова для первой персональной выставки, ставшей началом ее творческого пути.

 

Искусством Юлиана Горкоров занялась еще в детстве. С отличием окончила художественную школу "Ирони алеф" в Тель-Авиве. Участвовала в выставках, проходивших в Тель-Авиве, Париже, Дюссельдорфе. Сегодня, завершив воинскую службу, Юлиана продолжает обучение в Университете искусств Фолькванг (земля Эссен, Германия). В экспозиции представлены работы текущего университетского года. Юлиана также является художественным руководителем фестиваля фотографии  «Израиль новым взглядом».

 

Выставка состоит из четырех частей. Серия из восьми фотограмм представляет сотворение мира. В каждой из работ находят отражение аутентичные материалы, цитаты и образы из первой главы книги Бытия. Художница показывает сходство между сотворением света из первичного хаоса и техникой фотограммы, в которой новая действительность возникает при использовании света и тени. Фотограмма яблока, служащего заглавием этой серии, ассоциируется с Древом познания Добра и Зла, чьи плоды определили судьбу человечества.

 

Еще один объект выставки, новый шрифт, созданный Юлианой, и призванный облегчить изучение букв иврита. Каждая литера шрифта представляет согласный звук в иврите и английском языке. Этот раздел назван художницей Апокалипсисом.  Можно сказать, что этот шрифт позволяет зрителю заглянуть в прошлое, во времена, предшествовавшие разрушению Вавилонской башни, когда все люди говорили на едином языке и задумали достичь небес и Бога. Возможно, так Юлиана выразила свою надежду на достижение мира и понимания между народами.

 

В экспозиции представлены работы в особой технике, изобретенной художницей: рисунок на фотографиях и деформации бумаги, создают эффект трехмерности. Работы в этой технике уже были отмечены художественной критикой 2009г.

 

Последний коллаж, представленный под заголовком «Апокалипсис», сочетает экспериментальные снимки огня и рентгеновские снимки. Эта работа вызывает ощущение разлитой в воздухе угрозы, конца времени и пространства. Челюсти в огне обретают модернистский смысл смерти в результате ядерной катастрофы. Разнообразные толкования представленных работ приводят к дополнительной мысли: является ли апокалипсис путем к окончательному разрушению всего и вся, или же он может стать новым началом? Ответ на этот вопрос зрителю придется искать самостоятельно.

 

Пьер-Жан Гено, журналист

 

Куратор выставки – известный фотохудожник Леонид Падруль

Выставка проходит при поддержке агентства Kwitkowski Art

Контактный телефон куратора выставки Леонида Падруля: 054-4806822

www.artphotoisrael.co.il 

 

 

 

All rights reserved © Yuliana Gorkorov

www.artphotoisrael.co.il